Adress:

Technology Centre, Kjølnes Ring N-3918 Porsgrunn, Norway

Telephone

Tone Aastad - Manager: (+47) 97 05 05 36
Kjetil Emhjellen - Working Chairman : (+47) 97 66 64 33 John Lilleheil - Market Coordinator : (+47) 90 67 08 09

Our main office is in Porsgrunn Norway. Please contact Kjetil Emhjellen (Chairman of the board) or Tone Aastad, Administration Manager for more information about our services.

The Brønnøysund Register Center: NO 882 145 212 MVA

Management

Kjetil_opt (1)d
Prosjektstyring/prosjektledelse inkludert disiplinene plan, kost, risiko, kvalitet, estimering. Kontrakter. tlf 97664433

Kjetil Emhjellen

Dr. ing. - Arbeidende Styreleder
Åge2
Prosjekt- og prosjekteringsledelse, prosjektrevisjon, kjemiteknikk, kontraktsadministrasjon. tlf 91704589

Åge Nordbø

Kunde / konsulentkontakt / Styremedlem
Tone-9_opt
Lang industribakgrunn med både teknisk og økonomisk kompetanse. Prosess og kjemiteknikk, modellering . Business analyse, “what if” analyser, Strategisk planlegging, investeringsanalyser, driftsøkonomi. Excel modellering – brukergrensesnitt. tlf 97050536

Tone Aastad

siv.ing / Daglig leder
John_Lilleheil_opt

Seniorkonsulent  bemanning: 28 års erfaring fra Manpowerkonsernet. Startet og bygget opp Manpower Telemark. Ansvarsområder: Rekruttering, intervjuing og bemanning av midlertidige og faste stillinger. Deltatt i omstillingsprosjekter ved opp - eller nedbemanning i bedrifter. Coaching av enkeltpersoner eller grupper ved overtallighet. Administrasjonsansvarlig for personlighetsprofiler OPQ 32. tlf 90670809

John Lilleheil

Markedskontakt

Board of directors

Kjetil_opt (1)d
Prosjektstyring/prosjektledelse inkludert disiplinene plan, kost, risiko, kvalitet, estimering. Kontrakter. tlf 97664433

Kjetil Emhjellen

Dr. ing. - Arbeidende Styreleder
Ole R col_opt
Ledelse - av organisasjoner og større prosjekter, Energi- og CO2 området. tlf 91332540

Ole Rønning

siv. ing / styremedlem
Åge2
Prosjekt- og prosjekteringsledelse, prosjektrevisjon, kjemiteknikk, kontraktsadministrasjon. tlf 91704589

Åge Nordbø

Kunde / konsulentkontakt / Styremedlem