Knowledge and experience

Forside/Knowledge and experience

Do you need to strengthen your organisation? Do you need new ideas from experienced people who can face challenges with a fresh eye?

Project Invest intend to be the preferred partner for planning and execution of industrial projects.

Assisting “owner organisations”.

When our customers face challenging development projects, we can offer our network of multidisciplinary senior consultants having experience from idea generation, feasibility studies, project realisation as well as process industry operations.

Not only “off the shelf” offerings.

Our consultants are not available via others. They represent unique competence and are available for:

 • Hire for projects
 • Performing separate tasks

“Been there, done that”

This phrase describe our highly experienced people. Fresh knowledge and young enthusiasm is valuable and good, but very often not sufficient.

Our B. Sc’s, M.Sc’s and Ph.D’s have their degrees, but that is not the only thing they offer..

“SAMMEN SKAPER VI BESTE PRAKSIS”

Together with our customers we strive to achieve best practice in all our work.

Consultants with solid experience:

 • Ole Rønning

  Ledelse - av organisasjoner og større prosjekter, Energi- og CO2 området.

  Ole Rønning / siv. ing / styremedlem /

 • John_Lilleheil_opt
  Seniorkonsulent innen bemanning: 28 års erfaring fra Manpowerkonsernet. Startet og bygget opp Manpower Telemark. Ansvarsområder: Rekruttering, intervjuing og bemanning av midlertidige og faste stillinger. Deltatt i omstillingsprosjekter ved opp - eller nedbemanning i bedrifter. Coaching av enkeltpersoner eller grupper ved overtallighet. Administrasjonsansvarlig for personlighetsprofiler OPQ 32.

  John Lilleheil / Seniorkonsulent /

 • Aage1

  Prosjekt- og prosjekteringsledelse, prosjektrevisjon, kjemiteknikk, kontraktsadministrasjon.

  Åge Nordbø / Ing. /

 • JOhn21

  Prosess, kjemiteknikk, gjødselprosesser, fabriikksjef, problemløsing, CO2 fangst.

  John O. Pande / Siv. ing. /

 • harald

  Prosjektledelse, piping- /mekanisk- og materialanvendelse, Anleggsmodifikasjoner, kostandsestimering, kontrakter

  Harald Rembar / Siv. ing. /

 • stale-3

  DAK operatør , P&ID og PFD’er, 3D design arrangement, mekanisk konstruksjon, piping design, ISO tegning. Prosjekteringsstøtte.

  Ståle Jakobsen / DAK operatør /

 • Kjetil1

  Prosjektstyring/prosjektledelse inkludert disiplinene plan, kost, risiko, kvalitet, estimering. Kontrakter.

  Kjetil Emhjellen / Dr. ing. / Styreleder /

 • Tone Aastad

  Lang industribakgrunn med både teknisk og økonomisk kompetanse. Prosess og kjemiteknikk, modellering . Business analyse, “what if” analyser, Strategisk planlegging, investeringsanalyser, driftsøkonomi. Excel modellering – brukergrensesnitt

  Tone Aastad / SIV.ING / KS-LEDER /